"Tuoretta tietoa kaupungistamme"

Uutiset

Joensuun kaupungin toiminnasta kertovat tiedotteet ja uutiset kootusti yhdellä sivulla.

« Takaisin

Joensuun ratapihan suunnittelu etenee

« Takaisin
Liikennevirasto teettää ratasuunnitelman Joensuun ratapihan perusparantamisesta. Samassa yhteydessä tehdään tiesuunnitelma radan ylittävän Kuhasalontien sillan uusimisesta. Joensuun kaupunki laatii asemakaavan muutosta, jossa sovitetaan yhteen ratapihan ja maantien parantamistarpeet ympäröivien alueiden maankäytön kanssa. Kyseessä on valtakunnankin mittakaavassa merkittävä infrahanke, jonka toteutuskustannukset ovat noin 85 miljoonaa euroa vuoden 2020 arvioidussa hintatasossa.

Näistä kaikista kolmesta suunnitelmasta on valmistunut luonnos. Luonnokset ovat nähtävillä marras–joulukuussa 2016. Suunnitelmia esitellään avoimessa yleisötilaisuudessa PKKY:n Peltola-salissa 30.11.2016 kello 17 alkaen (osoite Peltolankatu 4, Joensuu). Paikalla ovat edustajat Liikennevirastosta, VR Track Oy:stä ja Joensuun kaupungin kaavoituksesta.

Joensuun ratapihan muutostöiden tavoitteena on elinkaaren lopussa olevan raiteen päällysrakenteen uusiminen ja vanhanaikaisen turvalaitoksen uusiminen vastaamaan nykyajan vaatimuksia. Muutoksilla tavoitellaan entistä joustavampaa ja kapasiteetiltaan suurempaa liikennöintiä ja parempaa palvelutasoa.

Henkilöratapihan palvelutasoa parannetaan. Laiturijärjestelyt ja kulkuyhteydet saatetaan nykymääräysten ja ohjeiden mukaiseksi. Toimenpiteet sovitetaan tiedossa oleville ja pidemmän aikavälin liikennetarpeille. Suunnittelussa huomioidaan käynnissä oleva Joensuun asemanseudun suunnittelu.

Ratasuunnitelmaluonnos on nähtävillä 30.11.2016 alkaen Liikenneviraston sivuilla osoitteessa www.liikennevirasto.fi/joensuun_ratapiha. Sivuille pääsee myös ratapihan asemakaavan muutoksen sivuilta.

Kuhasalontien sillan uudistamisen syynä on tarve leventää ratapihaa sillan kohdalla. Nykyinen silta puretaan ja tilalle rakennetaan uusi. Samassa yhteydessä on tarkoitus rakentaa jalankulun ja pyöräilyn alikulkuyhteys Tapionkadun päästä Lillukkatielle ja parantaa näin muun muassa koulumatkojen liikenneturvallisuutta.

Asemakaavamuutoksessa tarkistetaan ja muutetaan tarpeen mukaan ratapihalle varattujen alueiden laajuutta. Korttelialueiden ja rata-alueen välissä olevat kapeat, kaupungin omistamat viherkaistat liitetään rata-alueeseen, koska niiden hoitaminen on näin yksinkertaisempaa. Asuinkorttelit, joilla melun ohjearvot ylittyvät (VnP 993/1992), suojataan melulta aita- tai vallirakenteilla, käytettävissä olevasta tilasta riippuen. Ratapihaan rajautuvat viheralueet muutetaan pääsääntöisesti suojaviheralueiksi, ja melusuojarakenteiden toteutta-minen niille mahdollistetaan. Melusuojausten kustannuksista vastaavat Liikennevirasto ja Joensuun kaupunki.

Asemakaavaluonnos on nähtävillä 24.11.–16.12.2016 kaupunkirakenneyksikössä, kaupungintalolla ja internetissä osoitteessa www.joensuu.fi/ratapihan-asemakaavan-muutos.

« Takaisin