"Tuoretta tietoa kaupungistamme"

Uutiset

Joensuun kaupungin toiminnasta kertovat tiedotteet ja uutiset kootusti yhdellä sivulla.

« Takaisin

Joensuun koulutusvientiverkosto aloittaa toimintansa

« Takaisin

Joensuun koulutusvientiverkosto aloittaa operatiivisen toimintansa tammikuussa. Tiistaina 24.1. klo 12.00 - 16.00 Joensuun Tiedepuistossa järjestettävään vientiklusterin aloitusseminaariin saapuvat puhujiksi koulutusviennin suurlähettiläs Marianne Huusko ulkoministeriöstä, Finpron koulutusviennin ohjelmajohtaja Riitta Vänskä sekä Finpron Lähi-idän aluejohtaja Jukka Hahlanterä. Lisäksi seminaarissa esittäytyvät paikalliset koulutusorganisaatiot, yritykset ja muut toimijat.

Seminaari tuo nyt perustettavan klusteriverkoston toimijat yhteen ja tarjoaa kansainvälistä näkemystä erilaisten koulutuspalvelu ja -vientituotteiden tarpeista sekä alueellisten toimijoiden vientimahdollisuuksista. Koulutusviennin ajankohtaista tietoa esitellään Suomen Kiinan ja Meksikon viennin osalta, kun Suomen Pekingin suurlähetystön koulutus- ja tiedeasiantuntija Mika Tirronen sekä Finpron Meksikon toimiston johtaja Heidi Virta välittävät suorassa Skype-yhteydessä seminaariin tilannekatsauksen omilta kohdealueiltaan.

Joensuun kaupungin aloitteesta syntyvä verkosto on osa Suomen virallista strategiaa, jossa vuoden 2025 Suomi on koulutuksen, osaamisen ja modernin oppimisen kärkimaa. Osana tätä tavoitetta on koulutusvientiä Suomessa kehitetty uudeksi liiketoiminnaksi aktiivisesti vuodesta 2010, jolloin valtioneuvosto julkaisi kansallisen koulutusvientistrategian. Koulutusvientipalvelut ovat monipuolinen kansainvälisesti kasvava tuotannon ala, jonka palvelutuotteistaminen on Suomessa yhä kesken. Hallitusohjelmassa on asetettu tavoite kasvattaa koulutusvientiä 260 miljoonasta 350 miljoonaan euroon vuoteen 2018 mennessä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on esittänyt tavoitteeksi, että vuonna 2025 suomalaisissa yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa olisi tutkintoa suorittavia ulkomaisia opiskelijoita vähintään 60 000 opiskelijaa. Koulutusvienti kattaa myös yritysviennin ja siihen liittyvän vientituotekoulutuksen ja käytönohjauspalvelut.

Joensuun kaupunki ja Joensuun Tiedepuisto ovat saaneet Pohjois-Karjalan maakuntaliitolta Euroopan Unionin alueellista kehittämistukea 340 172 euroa klusterin toiminnan käynnistämiseen. Hankkeen kokonaisrahoitus on 485 960 euroa.

Hanke tukee mukana olevien organisaatioiden koulutusvientituotteiden ja -palvelujen rakentumista sekä uutta yritystoimintaa alueella. Se pyrkii koulutusviennin ja siinä mukana olevien toimijoiden liikevaihdon kasvattamiseen. Tavoite on uuden suomalaisen ja kansainvälisen tiedon hankinta sekä tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta.


« Takaisin