"Tuoretta tietoa kaupungistamme"

Kuulutukset

Joensuun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset julkaistaan kuntalain 108 §:n mukaisesti Joen­suun kaupungin verkkosivuilla. Il­moi­tuk­set pidetään nähtävillä 14 vuorokauden ajan, jollei asian luonteesta muuta joh­du. Ilmoituksen si­säl­tä­mät henkilötiedot poistetaan tietoverkosta edellä mai­ni­tun ajan kuluttua.

Joensuun kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaululla julkaistaan erityislain­sää­dän­nön edellyttämiä ilmoituksia. Lisäksi julkisten kuulutusten il­moi­tus­tau­lul­la voi­daan myös tarpeen ja har­kin­nan mukaan pitää nähtävillä myös kaupungin ilmoituksia.

Kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaulu sijaitsee
Joensuun kaupungintalolla, Rantakatu 20, 2. kerros, Joensuu.
Lisätietoja saa kirjaamosta puh. 050 408 2652.

Kaupungin kuulutuksia julkaistaan toimialojen oman harkinnan mukaan kootusti myös Karjalan Heilissä. Julkaisupäivä on pääsääntöisesti keskiviikko. Karjalan Heili ilmestyy keskiviikkoisin ja lauantaisin.

Kuulutusarkistosta löytyvät pidemmän aikaa tai koko vuoden nähtävillä olevat kuulutukset.

Päivitetty 18.10.2017
« Takaisin

Joensuun kaupunginvaltuuston kokous 18.12.2017

« Takaisin

JOENSUUN KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS
pidetään Joensuun kaupungintalon teatterisalissa, Rantakatu 20, maanantaina 18. päivänä joulukuuta 2017 alkaen kello 18.00. Kokouksen asialista on nähtävänä 13.12.2017 Joensuun kaupungin internetsivuilla. Tarkastettu pöytäkirja asetetaan yleisesti nähtäväksi Joensuun kaupungin internetsivuilla 22.12.2017.

Joensuu 8.12.2017

Juha Mustonen
Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja


« Takaisin