"Tuoretta tietoa kaupungistamme"

Uutiset

Joensuun kaupungin toiminnasta kertovat tiedotteet ja uutiset kootusti yhdellä sivulla.

« Takaisin

Joensuulaisperheet varsin tyytyväisiä päivähoitopalveluihin

« Takaisin

Joensuun kaupunki järjesti päivähoidossa asiakaskyselyn keväällä 2017. Perheiltä kysyttiin palautetta muun muassa siitä, kuinka päivähoitopaikan hakeminen ja hoitopäivät sujuvat ja mitä mieltä vanhemmat ovat yhteistyöstä henkilökunnan kanssa.

Kysely toteutettiin samanlaisena yksityisessä ja julkisessa päivähoidossa niin päiväkodeissa kuin perhepäivähoidossa. Kyselyyn saatiin 458 vastausta. Edellinen vastaava kysely toteutettiin vuonna 2009.

Yli 90 prosenttia tyytyväisiä saamaansa hoitopaikkaan

Kokonaisuutena perheet vaikuttavat olevan kohtuullisen tyytyväisiä saamaansa päivähoitopalveluun. Vastanneista 91 prosenttia on hyvin tai erittäin tyytyväisiä saamaansa hoitopaikkaan. Neuvontaa ja opastusta hakuvaiheessa on kuitenkin toivottu enemmän.

Muuta kuin suomea äidinkielenään puhuvissa perheissä päivähoitopaikan hakemiseen ja tiloihin ollaan tyytyväisempiä kuin suomenkielisissä perheissä. Samoin perhepäivähoidossa oltiin tyytyväisempiä kuin päiväkodeissa.

Yksityisen ja kunnallisen päivähoidon välillä ei ole suuria eroja, yksityisissä päiväkodeissa ulkotiloihin tosin oltiin tyytymättömämpiä kuin kunnallisissa päiväkodeissa. Yksityisissä päiväkodeissa poikien vanhemmat ovat tyytyväisempiä kuin tyttöjen, julkisella puolella sukupuolten välillä ei ole eroa. Ne, jotka eivät ole kertoneet lapsen sukupuolta, ovat kaikkein tyytymättömimpiä.

Hoitopäivän toimintaan ollaan tyytyväisiä

Lapsista 90 prosenttia jää erittäin hyvin tai hyvin hoitopaikkaan. Ongelmia tässä on alle kolmella prosentilla perheistä. Niin toimintaan, lepoon kuin varhaiskasvatuksen laatuunkin ollaan varsin tyytyväisiä.

Lähes 80 prosenttia syö päiväkodin ruokia hyvin tai erittäin hyvin, 15 prosenttia kohtuullisesti. Kuusi prosenttia vastanneista kertoo, että lapsi syö huonosti tai erittäin huonosti.

Kunnallisen ja yksityisen päivähoidon välillä ei ole merkitsevää eroa, perhepäivähoidossa hoitopäivään ollaan tyytyväisempiä kuin päiväkodeissa.

Henkilöstön osaamista kiitettiin, lisää tiedotusta toivottiin

Yhteistyöhön henkilökunnan kanssa ollaan varsin tyytyväisiä, henkilöstön osaamista ja omistautumista kiitettiin vastauksissa laajasti. Neljä prosenttia vastaajista on kuitenkin sitä mieltä, että suhde henkilöstöön on huono tai erittäin huono.

Tiedonsaantia hoitopäivän asioista sekä vaikuttamista hoitopäivän sisältöön haluttaisiin enemmän.

Perhepäivähoidossa asiakkaat ovat tyytyväisempiä kuin päiväkodeissa. Kunnallisella puolella luotetaan hieman enemmän henkilökunnan ammattitaitoon, kasvatusnäkemysten huomioimiseen sekä päivittäiseen tiedottamiseen kuin yksityisessä päivähoidossa.

Tuloksia hyödynnetään kaupungin strategiatyössä

Tuloksia on tarkoitus hyödyntää kehittämistyössä ja kaupungin strategiatyön tausta-aineistona. Joensuun varhaiskasvatuksessa on parhaillaan menossa suuri uudistus, kun on siirrytty hoitoaikaperusteiseen laskutukseen ja käyttämään sähköisiä palveluita. Uusille kaupunginvaltuutetuille tuoreita tuloksia esiteltiin koulutustilaisuudessa viime viikolla.

Päivähoitokyselyn tuloksiin voi tutustua tarkemmin täällä (pdf).

Päivitetty 30.08.2017

« Takaisin