"Tuoretta tietoa kaupungistamme"

Kuulutukset

Joensuun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset julkaistaan kuntalain 108 §:n mukaisesti Joen­suun kaupungin verkkosivuilla. Il­moi­tuk­set pidetään nähtävillä 14 vuorokauden ajan, jollei asian luonteesta muuta joh­du. Ilmoituksen si­säl­tä­mät henkilötiedot poistetaan tietoverkosta edellä mai­ni­tun ajan kuluttua.

Joensuun kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaululla julkaistaan erityislain­sää­dän­nön edellyttämiä ilmoituksia. Lisäksi julkisten kuulutusten il­moi­tus­tau­lul­la voi­daan myös tarpeen ja har­kin­nan mukaan pitää nähtävillä myös kaupungin ilmoituksia.

Kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaulu sijaitsee
Joensuun kaupungintalolla, Rantakatu 20, 2. kerros, Joensuu.
Lisätietoja saa kirjaamosta puh. 050 408 2652.

Kaupungin kuulutuksia julkaistaan toimialojen oman harkinnan mukaan kootusti myös Karjalan Heilissä. Julkaisupäivä on pääsääntöisesti keskiviikko. Karjalan Heili ilmestyy keskiviikkoisin ja lauantaisin.

Kuulutusarkistosta löytyvät pidemmän aikaa tai koko vuoden nähtävillä olevat kuulutukset.

Päivitetty 18.10.2017
« Takaisin

Jätetaksataulukoiden muutosesitys 1.1.2018 alkaen nähtävänä

« Takaisin

Joensuun alueellinen jätelautakunta valmistelee eräiden jätetaksan maksutaulukoiden päivittämistä 1.1.2018 alkaen. Muutokset koskevat vuosimaksuina laskutettavia perusmaksua sekä aluekeräyspisteen käyttömaksua vapaa-ajan asunnon maksuluokassa. Nämä maksut laskisivat hieman nykyisestä. Lisäksi jäteasemien maksutaulukoihin esitetään lisäystä, joka mahdollistaisi nykyistä suurempien pienkuormien tuonnin jäteasemille. Muutosesitys ei koske voimassa olevan 8.12.2016 hyväksytyn jätetaksan maksuperusteosaa eikä taksan liitteiden A ja B muita maksutaulukoita, joita noudatetaan toistaiseksi sellaisenaan.

Kyseessä olevat maksutaulukot ja muutoksen valmistelua koskeva lautakunnan päätös (9.11.2017 § 40) pidetään nähtävillä 14.–28.11.2017 jätelautakunnan internetsivuilla www.joensuu.fi/jatehuolto.

Ks. lautakunnan päätös (9.11.2017 § 40)

Liite 1 Maksutaulukot 1.1.2018 lukien

Liite 2 Muutokset maksutaulukoihin

Jätelautakunta varaa asianosaisille mahdollisuuden esittää mielipiteensä asiasta. Mielipiteet tulee toimittaa kirjallisesti viimeistään 28.11.2017 osoitteella Joensuun alueellinen jätelautakunta, Muuntamontie 5, 80100 Joensuu tai sähköpostitse osoitteella jatelautakunta@jns.fi.

Lisätietoja: jätehuoltosuunnittelija Anna Kettunen p. 050 412 6945 tai anna.kettunen@jns.fi

Joensuu 13.11.2017

Joensuun alueellinen jätelautakunta


« Takaisin