"Tuoretta tietoa kaupungistamme"

Kuulutukset

Joensuun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset julkaistaan kuntalain 108 §:n mukaisesti Joen­suun kaupungin verkkosivuilla. Il­moi­tuk­set pidetään nähtävillä 14 vuorokauden ajan, jollei asian luonteesta muuta joh­du. Ilmoituksen si­säl­tä­mät henkilötiedot poistetaan tietoverkosta edellä mai­ni­tun ajan kuluttua.

Joensuun kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaululla julkaistaan erityislain­sää­dän­nön edellyttämiä ilmoituksia. Lisäksi julkisten kuulutusten il­moi­tus­tau­lul­la voi­daan myös tarpeen ja har­kin­nan mukaan pitää nähtävillä myös kaupungin ilmoituksia.

Kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaulu sijaitsee
Joensuun kaupungintalolla, Rantakatu 20, 2. kerros, Joensuu.
Lisätietoja saa kirjaamosta puh. 050 408 2652.

Kaupungin kuulutuksia julkaistaan toimialojen oman harkinnan mukaan kootusti myös Karjalan Heilissä. Julkaisupäivä on pääsääntöisesti keskiviikko. Karjalan Heili ilmestyy keskiviikkoisin ja lauantaisin.

Kuulutusarkistosta löytyvät pidemmän aikaa tai koko vuoden nähtävillä olevat kuulutukset.

Päivitetty 18.10.2017
« Takaisin

Jätetaksaan päivityksiä 1.1.2019 alkaen

« Takaisin
Joensuun alueellinen jätelautakunta on 13.12.2018 § 48 hyväksynyt toimialueellaan noudatettavaan jätetaksaan päivityksiä. Ne tulevat voimaan 1.1.2019 alkaen.

Jätetaksa, johon päivitykset täydennetään, on tullut voimaan 1.6.2018. Jätelautakunta hyväksyi 13.12.2018
  • muutokset maksutaulukoihin 1, 3 ja 5
  • tarkennukset kohtiin 10 § 8 mom ja 12 § 3 mom
  • toisen momentin lisäyksen 13 §:ään.
Lisäksi päivitettiin taksan lopussa olevat yhteystiedot.

Muutosten perusteella 1.1.2019 alkaen perusmaksu laskee muutamia kymmeniä senttejä. Lukittujen aluekeräyspisteiden avainkäytäntöä ja avainpanttimaksua tarkistettiin, ja marraskuussa 2018 hyväksytyn jätehuollon palvelutason perusteella tehtiin tarvittavat täydennykset taksaan.
 
Muutokset päivitetään jätelautakunnan 24.5.2018 hyväksymään taksaan, jota noudatetaan muilta osin toistaiseksi ja muutosten osalta 1.1.2019 alkaen. Taksaa sovelletaan Ilomantsin, Joensuun, Kontiolahden, Liperin ja Polvijärven kunnissa.

Jätelautakunnan päätöspöytäkirja on nähtävänä internetissä Joensuun kaupungin toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat -palvelussa osoitteessa webdynasty.jns.fi > Joensuun alueellinen jätelautakunta > Pöytäkirja 13.12.2018.

Päätökseen tyytymätön voi hakea siihen muutosta jätelain (646/2011) 137 §:n mukaisesti siten kuin kuntalaissa säädetään. Valitus on toimitettava 21.1.2019 mennessä Itä-Suomen hallinto-oikeuteen (os. PL 1744, 70101 Kuopio). Täydellinen valitusosoitus on päätöspöytäkirjan liitteenä.

Lisätiedot: jätehuoltosuunnittelija Anna Kettunen, puh. 050 412 6945,
sähköposti anna.kettunen@joensuu.fi.

Joensuu 14.12.2018

JOENSUUN ALUEELLINEN JÄTELAUTAKUNTA

« Takaisin