"Tuoretta tietoa kaupungistamme"

Kuulutukset

Joensuun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset julkaistaan kuntalain 108 §:n mukaisesti Joen­suun kaupungin verkkosivuilla. Il­moi­tuk­set pidetään nähtävillä 14 vuorokauden ajan, jollei asian luonteesta muuta joh­du. Ilmoituksen si­säl­tä­mät henkilötiedot poistetaan tietoverkosta edellä mai­ni­tun ajan kuluttua.

Joensuun kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaululla julkaistaan erityislain­sää­dän­nön edellyttämiä ilmoituksia. Lisäksi julkisten kuulutusten il­moi­tus­tau­lul­la voi­daan myös tarpeen ja har­kin­nan mukaan pitää nähtävillä myös kaupungin ilmoituksia.

Kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaulu sijaitsee
Joensuun kaupungintalolla, Rantakatu 20, 2. kerros, Joensuu.
Lisätietoja saa kirjaamosta puh. 050 408 2652.

Kaupungin kuulutuksia julkaistaan toimialojen oman harkinnan mukaan kootusti myös Karjalan Heilissä. Julkaisupäivä on pääsääntöisesti keskiviikko. Karjalan Heili ilmestyy keskiviikkoisin ja lauantaisin.

Kuulutusarkistosta löytyvät pidemmän aikaa tai koko vuoden nähtävillä olevat kuulutukset.

Päivitetty 18.10.2017
« Takaisin

Jätehuollon palvelutasoehdotus nähtävillä

« Takaisin

Jätehuollon palvelutason määrittely vuosille 2018–2021 on valmisteilla Joensuun alueellisen jätelautakunnan toimialueelle. Ehdotus on asetettu nähtäville, ja siitä voi esittää mielipiteitä 30.9.2018 mennessä. Palvelutasomäärittely koskee Ilomantsin, Joensuun, Kontiolahden, Liperin ja Polvijärven kuntien aluetta. Ehdotuksessa esitetään erityisesti kunnallisen jätehuoltoyhtiö Puhas Oy:n tuottamat jätepalvelut kuntien asukkaille.

Mielipiteet palvelutasoehdotuksesta osoitetaan Joensuun alueelliselle jätelautakunnalle ja ne tulee toimittaa 30.9.2018 mennessä joko sähköpostitse osoitteella jatelautakunta@joensuu.fi tai kirjeitse osoitteella Muuntamontie 5, 80100 Joensuu.

Tutustu ehdotukseen alueellisen jätelautakunnan Ajankohtaista-sivuilta.

Lisätietoja: jätehuoltosuunnittelija Anna Kettunen, puh. 050 412 6945, anna.kettunen@joensuu.fi

Joensuu 5.9.2018

Joensuun alueellinen jätelautakunta


« Takaisin