"Tuoretta tietoa kaupungistamme"

Kuulutukset

Joensuun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset julkaistaan kuntalain 108 §:n mukaisesti Joen­suun kaupungin verkkosivuilla. Il­moi­tuk­set pidetään nähtävillä 14 vuorokauden ajan, jollei asian luonteesta muuta joh­du. Ilmoituksen si­säl­tä­mät henkilötiedot poistetaan tietoverkosta edellä mai­ni­tun ajan kuluttua.

Joensuun kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaululla julkaistaan erityislain­sää­dän­nön edellyttämiä ilmoituksia. Lisäksi julkisten kuulutusten il­moi­tus­tau­lul­la voi­daan myös tarpeen ja har­kin­nan mukaan pitää nähtävillä myös kaupungin ilmoituksia.

Kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaulu sijaitsee
Joensuun kaupungintalolla, Rantakatu 20, 2. kerros, Joensuu.
Lisätietoja saa kirjaamosta puh. 050 408 2652.

Kaupungin kuulutuksia julkaistaan toimialojen oman harkinnan mukaan kootusti myös Karjalan Heilissä. Julkaisupäivä on pääsääntöisesti keskiviikko. Karjalan Heili ilmestyy keskiviikkoisin ja lauantaisin.

Kuulutusarkistosta löytyvät pidemmän aikaa tai koko vuoden nähtävillä olevat kuulutukset.

Päivitetty 18.10.2017
« Takaisin

Hammaslahden asemakaavan muutosehdotus ja tonttijakoehdotus nähtävinä

« Takaisin

Hammaslahden asemakaavaa muutetaan Papinrannan ja Veturitien välisellä alueella, Santra-motellin tontilla, Sepäntien ja Nuohoojantien välisellä alueella, Kuparitien varren purettujen rivitalojen alueella, Sähkötien eteläpuolella olevan päiväkodin alueella sekä yläkoulun tontilla ja siihen liittyvän Koulupuiston alueella. Urheilupuiston nimi muutetaan Teuvo Koljosen urheilupuistoksi.

Kaavaehdotuksen nähtävänä pidon jälkeen ehdotus viedään kaupunginvaltuuston päätettäväksi, ellei siihen ole tarvetta tehdä merkittäviä muutoksia palautteen perusteella.

Kaava- ja tonttijakoehdotukseen voi tutustua 6.9.-8.10.2018 seuraavissa paikoissa:

www.joensuu.fi/kaavoitus

Hammaslahden palvelupiste, Lastaustie 2

kaupungintalo, Rantakatu 20

kaupunkirakennepalvelut, Muuntamontie 5

Ehdotuksesta voi jättää muistutuksen viimeistään 8.10.2018 kaupunkirakennepalvelujen kaavoitukseen kaavoitus@joensuu.fi tai kirje Muuntamontie 5, 80100 Joensuu.

Lisätietoja antaa maankäytön suunnittelija Vesa Huohvanainen, puh. 050 315 6521, vesa.huohvanainen@joensuu.fi.

Ehdotuksen nähtävänä pito perustuu maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:ään.

Joensuu 5.9.2018

Kaupunkirakennepalvelut, Kaavoitus


« Takaisin