"Tuoretta tietoa kaupungistamme"

Kuulutukset

Joensuun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset julkaistaan kuntalain 108 §:n mukaisesti Joen­suun kaupungin verkkosivuilla. Il­moi­tuk­set pidetään nähtävillä 14 vuorokauden ajan, jollei asian luonteesta muuta joh­du. Ilmoituksen si­säl­tä­mät henkilötiedot poistetaan tietoverkosta edellä mai­ni­tun ajan kuluttua.

Joensuun kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaululla julkaistaan erityislain­sää­dän­nön edellyttämiä ilmoituksia. Lisäksi julkisten kuulutusten il­moi­tus­tau­lul­la voi­daan myös tarpeen ja har­kin­nan mukaan pitää nähtävillä myös kaupungin ilmoituksia.

Kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaulu sijaitsee
Joensuun kaupungintalolla, Rantakatu 20, 2. kerros, Joensuu.
Lisätietoja saa kirjaamosta puh. 050 408 2652.

Kaupungin kuulutuksia julkaistaan toimialojen oman harkinnan mukaan kootusti myös Karjalan Heilissä. Julkaisupäivä on pääsääntöisesti keskiviikko. Karjalan Heili ilmestyy keskiviikkoisin ja lauantaisin.

Kuulutusarkistosta löytyvät pidemmän aikaa tai koko vuoden nähtävillä olevat kuulutukset.

Päivitetty 18.10.2017
« Takaisin

Enon kirkonkylän asemakaavan muutosehdotus ja tonttijakoehdotus nähtävinä

« Takaisin

Enon kirkonkylän asemakaava. Asemakaavan muutos koskee Enon (40) kaupunginosan kortteleita 22-27, 29-143, 147-201, 208-215 sekä virkistys-, loma- ja matkailu-, liikenne, erityis-, vesi- ja katualueita sekä Louhiojan (44) kaupunginosan liikennealueita.

Asemakaavan muutosehdotus ja tonttijakoehdotus ovat maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti nähtävinä 28.6. - 31.8.2018 kaupunkirakennepalveluissa (Muuntamontie 5, suljettu 9.7.-22.7.2018), kaupungintalolla (Rantakatu 20), Enon palvelupisteellä (Kunnantie 2, suljettu 9.7.-29.7.2018) ja internetissä www.joensuu.fi/kaavoitus. Kaavaehdotus ja oheisaineisto ovat luettavissa ja ladattavissa kaavan internetsivulta kaavan vireilläoloajan.

Lisätiedot: maankäytön suunnittelija Vesa Huohvanainen, puh. 050 315 6521,

vesa.huohvanainen@joensuu.fi (poissa 2.7. - 27.7.2018)

Muistutukset ehdotuksesta tulee toimittaa viimeistään 31.8.2018 kaupunkirakennepalveluiden kaavoitukseen (sähköposti kaavoitus@joensuu.fi tai Muuntamontie 5, 80100 Joensuu).

Joensuu 27.6.2018

Kaupunkirakennepalvelut, Kaavoitus

 


« Takaisin