"Tuoretta tietoa kaupungistamme"

Kuulutukset

Joensuun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset julkaistaan kuntalain 108 §:n mukaisesti Joen­suun kaupungin verkkosivuilla. Il­moi­tuk­set pidetään nähtävillä 14 vuorokauden ajan, jollei asian luonteesta muuta joh­du. Ilmoituksen si­säl­tä­mät henkilötiedot poistetaan tietoverkosta edellä mai­ni­tun ajan kuluttua.

Joensuun kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaululla julkaistaan erityislain­sää­dän­nön edellyttämiä ilmoituksia. Lisäksi julkisten kuulutusten il­moi­tus­tau­lul­la voi­daan myös tarpeen ja har­kin­nan mukaan pitää nähtävillä myös kaupungin ilmoituksia.

Kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaulu sijaitsee
Joensuun kaupungintalolla, Rantakatu 20, 2. kerros, Joensuu.
Lisätietoja saa kirjaamosta puh. 050 408 2652.

Kaupungin kuulutuksia julkaistaan toimialojen oman harkinnan mukaan kootusti myös Karjalan Heilissä. Julkaisupäivä on pääsääntöisesti keskiviikko. Karjalan Heili ilmestyy keskiviikkoisin ja lauantaisin.

Kuulutusarkistosta löytyvät pidemmän aikaa tai koko vuoden nähtävillä olevat kuulutukset.

Päivitetty 18.10.2017
« Takaisin

Avustusten haku iltapäivätoiminnan järjestämiseksi Joensuussa lukuvuonna 2018 - 2019

« Takaisin

Yhdistykset, järjestöt, ym. voivat hakea avustusta 1- ja 2-luokkalaisten aamu- ja  iltapäivätoiminnan järjestämiseksi Joensuun alueella lukuvuonna 2018–2019. Iltapäivätoimintaa järjestetään myös erityistä tukea tarvitseville oppilaille. Avustusten haku alkaa ma 13.11. ja päättyy ma 27.11.2017. Hakemuslomakkeita ja lisätietoja aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisestä saa www.joensuu.fi/iltapaivatoiminta sekä suunnittelija Sanna Rädyltä, puh. 050 4642 412 tai sanna.m.raty@jns.fi.

Hakemukset tulee toimittaa määräaikaan mennessä osoitteella Joensuun kaupungin hyvinvointipalvelut, Talous- ja hallintopalvelut, Sirkkalantie 12 A, 2. krs., 80100 Joensuu. Kuoreen laitetaan merkintä Iltapäivätoiminta.

Joensuu 11.11.2017

Joensuun kaupunki

 


« Takaisin