"Tuoretta tietoa kaupungistamme"

Uutiset

Joensuun kaupungin toiminnasta kertovat tiedotteet ja uutiset kootusti yhdellä sivulla.

« Takaisin

Asemanseudun rakentaminen alkaa - Alueen palvelut paranevat

« Takaisin

Joensuun Asemanseutu rakentuu lähivuosien aikana uudenlaiseksi liikenteen, palvelujen ja asumisen keskukseksi osana symmetrisen kaupungin kehittämistä. Alueen liikennejärjestelyjä tiivistetään ja tuodaan lähemmäksi toisiaan. Vapautuva tila käytetään keskustatyyppiseen toimintaan ja alueen palvelujen kehittämiseen.

Rakentaminen on alkanut tänä keväänä, ja alue toteutuu vaiheittain noin kymmenen vuoden aikana 2018–2026.

Suurin muutoskohde rautatieasemanalue

Suurimpana yksittäisenä muutoskohteena on rautatieasemanalue. Aseman odotustilat ja palvelupiste matkustajille siirtyvät uuteen pysäköintitaloon. Junalaitureille kulku siirtyy pohjoisemmaksi nykyiseltä paikaltaan. Alueelle valmistuu ylikulkusilta hotellilta ja pysäköintitalolta laitureille. Bussi- ja junaliikenne sijaitsevat vierekkäin. Näiden väliin jää jalankulun ja pyöräilyn alue. Saattopysäköinti ja taksit siirtyvät osittain pysäköintilaitokseen sään suojaan.

Katso suurempi kuva kartasta tästä.

Investoinnit alueeseen

Joensuun kaupungin kokonaisinvestoinnit alueen katujen, puistojen ja yleisen liikenteen palvelujen kehittämisessä ovat noin 12 miljoonaa euroa. Lisäksi alueelle rakennetaan noin 12 miljoonaa euroa maksava pysäköintitalo palvelemaan alueella liikkuvia.

Tärkeä osa matkustajaliikenteen olosuhteiden parantamista on Liikenneviraston vastuulla oleva, noin 82 miljoonaa euroa maksava ratapihan peruskorjaus.

Ratapihan peruskorjauksen toteutusaikataulusta ei ole varmuutta tällä hetkellä, mutta alueen kokonaisuuden kannalta kaupunki pitää tärkeänä toteutuksen käynnistymistä mahdollisimman pian.

Merkittäviä yksittäisiä investointeja

Asemanseudun kokonaisuudessa on merkittäviä yksityisiä investointeja, joiden kustannukset ovat arviolta vähintään 70 miljoonaa euroa.

Näihin investointeihin sisältyvät muun muassa uuden asuin- ja liikekorttelin eli VR:n korttelin rakentaminen ja Pohjois-Karjalan Osuuskaupan omistaman Sokos Hotel Kimmelin laajennusrakentaminen.

Uudisrakentamista alueella tehdään yhteensä n. 40 000 kerrosneliömetriä.

Rakentamisen suunniteltu aikataulutus

Joensuun kaupunki toteuttaa vuoden 2018 aikana Itäranta-kadun saneerauksen välillä Siltakatu–Vanharaitti.  Siltakadun ja Itärannan sekä Siltakadun ja Vanharaitin risteyksiin rakennetaan kiertoliittymät ja näiden väliin jäävän katuosuuden järjestelyjä muutetaan. Näin alueelle sovitetaan muun muassa osa pyöräilyn pääreitistöä. Kettuvaarantiellä Sirkkalan sillan ja Sirkkalantien välillä siirretään jalankulku- ja pyörätien paikkaa, mikä mahdollistaa uuden asuinkerrostalon rakentamisen myöhemmin Sirkkalan sillan kainaloon.

Tulevien vuosien rahoituksesta kaupunki ei ole tehnyt vielä sitovia päätöksiä. Suunnitelmien mukaan keväällä 2019 käynnistyy radan myötäisesti bussikadun eli Asemankaaren rakentaminen ympäröivine aukioalueineen. Samalla rakennetaan Siltakadun ja Itärannan risteyksen läheisyydessä sijaitsevat Asemapuisto ja Sillankorvanpuisto. Asemankaaren rakentaminen edellyttää nykyisen ravintolarakennus Laiturin, asuinkasarmin ja Matkahuollon purkamista.

Pysäköintitalon ja VR:n korttelin valmistuminen

Bussien siirryttyä Asemankaarelle voidaan aloittaa noin 600 autopaikkaa käsittävän pysäköintitalon rakentaminen. Tavoitteena on, että pysäköintitalo valmistuu vuonna 2020, jolloin viimeistellään myös Asemankaari ja ympäröivät alueet. Pysäköintitaloon sijoitetaan matkustajille palveluja tarjoava palvelupiste ja odotustila. Asemankaaren ja pysäköintitalon valmistuttua alueelle tehdään noin 350 uutta pyöräpysäköintipaikkaa.

Pysäköintitalon valmistumisen jälkeen on mahdollista aloittaa nykyisen rautatieaseman pysäköintipaikan kohdalle sijoittuvan asuin- ja liikerakennuskorttelin eli VR:n korttelin toteuttaminen. Itäranta-kadun parannetaan välillä Siltakatu–Kettuvaarantie vasta, kun asuin- ja liikerakennuskortteli on edennyt siihen vaiheeseen, ettei alueen rakentamisella ole haittaa Itärannan katurakenteille. Tämän takia Itärantakadun rakentamisen on arvioitu toteutuvan vuoden 2023 paikkeilla.

Siltakadun sillat, jotka ovat tärkeä osa pyöräilyn pääverkostoa, on kaavailtu remontoitavaksi vuonna 2023. Asemanseudun kokonaisuuteen sisältyvät myös Sirkkapuiston kunnostus ja kävelysillan rakentaminen Sirkkapuiston ja Niskasaaren välille. Näiden toteutus on ajankohtaista vuoden 2025 jälkeen.

Päivitetty 11.05.2018

« Takaisin