"Tuoretta tietoa kaupungistamme"

Kuulutukset

Joensuun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset julkaistaan kuntalain 108 §:n mukaisesti Joen­suun kaupungin verkkosivuilla. Il­moi­tuk­set pidetään nähtävillä 14 vuorokauden ajan, jollei asian luonteesta muuta joh­du. Ilmoituksen si­säl­tä­mät henkilötiedot poistetaan tietoverkosta edellä mai­ni­tun ajan kuluttua.

Joensuun kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaululla julkaistaan erityislain­sää­dän­nön edellyttämiä ilmoituksia. Lisäksi julkisten kuulutusten il­moi­tus­tau­lul­la voi­daan myös tarpeen ja har­kin­nan mukaan pitää nähtävillä myös kaupungin ilmoituksia.

Kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaulu sijaitsee
Joensuun kaupungintalolla, Rantakatu 20, 2. kerros, Joensuu.
Lisätietoja saa kirjaamosta puh. 050 408 2652.

Kaupungin kuulutuksia julkaistaan toimialojen oman harkinnan mukaan kootusti myös Karjalan Heilissä. Julkaisupäivä on pääsääntöisesti keskiviikko. Karjalan Heili ilmestyy keskiviikkoisin ja lauantaisin.

Kuulutusarkistosta löytyvät pidemmän aikaa tai koko vuoden nähtävillä olevat kuulutukset.

Päivitetty 18.10.2017
« Takaisin

Asemakaavan muutoksia käynnistyy

« Takaisin

1. Taidemuseon ympäristö. Kaavamuutoksen tavoitteena on, että Koulukadun ja Siltakadun risteykseen voidaan rakentaa kiertoliittymä. Katualuetta on laajennettava. Lisäksi kaavamuutoksella ratkaistaan Taidemuseon korttelin rakennussuojelu.

Lisätietoja: maankäytön suunnittelija Sanna Seppänen, puh. 050 435 3541,

sanna.seppanen@joensuu.fi, 11.2.–1.3.2019 kaavoituspäällikkö Juha-Pekka Vartiainen, puh. 050 538 0708, juha-pekka.vartiainen@joensuu.fi

 

2. Pohjoiskatu 15. Koulukadun ja Pohjoiskadun risteyksen eteläpuolelle suunnitellaan uuden 5-6 kerroksisen asuinkerrostalon rakentamista. Tämän takia ollaan muuttamassa asemakaavaa tonttitehokkuus- ja kerrosluvun osalta. Tontilla sijaitseva vuonna 1953 rakennettu asuntorakennus puretaan sen huonon kunnon vuoksi.

Lisätietoja: maankäytön suunnittelija Natalia Musikka, puh. 050 471 5701,

natalia.musikka@joensuu.fi

Näitä kaavahankkeita esitellään maanantaina 4.2.2019 klo 18.00 alkaen Carelicumin auditoriossa (käynti Torikatu 21 C).

Kaavahankkeiden osallistumis- ja arviointisuunnitelmat sekä Taidemuseon ympäristön kaavaluonnos ovat nähtävinä 24.1. – 18.2.2019 seuraavissa paikoissa:

Molemmista kaavoista voi jättää mielipiteen viimeistään 18.2.2019 kaupunkirakennepalvelujen kaavoitukseen osoitteeseen kaavoitus@joensuu.fi tai Muuntamontie 5, 80100 Joensuu.

Joensuu 23.1.2019

Kaupunkirakennepalvelut


« Takaisin