"Tuoretta tietoa kaupungistamme"

Kuulutukset

Joensuun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset julkaistaan kuntalain 108 §:n mukaisesti Joen­suun kaupungin verkkosivuilla. Il­moi­tuk­set pidetään nähtävillä 14 vuorokauden ajan, jollei asian luonteesta muuta joh­du. Ilmoituksen si­säl­tä­mät henkilötiedot poistetaan tietoverkosta edellä mai­ni­tun ajan kuluttua.

Joensuun kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaululla julkaistaan erityislain­sää­dän­nön edellyttämiä ilmoituksia. Lisäksi julkisten kuulutusten il­moi­tus­tau­lul­la voi­daan myös tarpeen ja har­kin­nan mukaan pitää nähtävillä myös kaupungin ilmoituksia.

Kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaulu sijaitsee
Joensuun kaupungintalolla, Rantakatu 20, 2. kerros, Joensuu.
Lisätietoja saa kirjaamosta puh. 050 408 2652.

Kaupungin kuulutuksia julkaistaan toimialojen oman harkinnan mukaan kootusti myös Karjalan Heilissä. Julkaisupäivä on pääsääntöisesti keskiviikko. Karjalan Heili ilmestyy keskiviikkoisin ja lauantaisin.

Kuulutusarkistosta löytyvät pidemmän aikaa tai koko vuoden nähtävillä olevat kuulutukset.

Päivitetty 18.10.2017
« Takaisin

Ajoneuvon varastosiirto, punainen Peugeot osoitteesta Voimatie 14, Joensuu

« Takaisin

Varastosiirto    
Siirretty 7.2.2018 varastosäilytykseen rekisterikilvetön, punainen Peugeot osoitteesta Voimatie 14, Joensuu. Ajoneuvo on siirretty varastoalueelle, joka sijaitsee osoitteessa Telitie 6, Joensuu.
   
Nouto-osoite    
Kuusakoski Oy, Lylykoskentie 35, 80130 Joensuu. Avoinna arkisin klo 8-16.

Jos varastoalueelle siirrettyä ajoneuvoa ei noudeta 60 päivän kuluessa, ajoneuvo siirtyy kunnan omistukseen. Ajoneuvoa noudettaessa on siirtokustannukset oltava korvattuina ja omistusoikeus ajoneuvoon todistettava.

Lisätietoja
Joensuun kaupunki/Pysäköinninvalvonta
Riikka Kukkonen, toimistonhoitaja
puh. 050 564 6472, 050 590 4787 (toimisto)
s-posti: riikka.kukkonen@joensuu.fi,pysakoinninvalvonta@joensuu.fi

Joensuu 8.2.2018

Joensuun kaupunki
 


« Takaisin