"Tuoretta tietoa kaupungistamme"

Kuulutukset

Joensuun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset julkaistaan kuntalain 108 §:n mukaisesti Joen­suun kaupungin verkkosivuilla. Il­moi­tuk­set pidetään nähtävillä 14 vuorokauden ajan, jollei asian luonteesta muuta joh­du. Ilmoituksen si­säl­tä­mät henkilötiedot poistetaan tietoverkosta edellä mai­ni­tun ajan kuluttua.

Joensuun kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaululla julkaistaan erityislain­sää­dän­nön edellyttämiä ilmoituksia. Lisäksi julkisten kuulutusten il­moi­tus­tau­lul­la voi­daan myös tarpeen ja har­kin­nan mukaan pitää nähtävillä myös kaupungin ilmoituksia.

Kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaulu sijaitsee
Joensuun kaupungintalolla, Rantakatu 20, 2. kerros, Joensuu.
Lisätietoja saa kirjaamosta puh. 050 408 2652.

Kaupungin kuulutuksia julkaistaan toimialojen oman harkinnan mukaan kootusti myös Karjalan Heilissä. Julkaisupäivä on pääsääntöisesti keskiviikko. Karjalan Heili ilmestyy keskiviikkoisin ja lauantaisin.

Kuulutusarkistosta löytyvät pidemmän aikaa tai koko vuoden nähtävillä olevat kuulutukset.

Päivitetty 18.10.2017
« Takaisin

Ajoneuvon varastosiirto Mercedes Benz HIL-950

« Takaisin
Varastosiirto   
Siirretty 14.8.2018 varastosäilytykseen Mercedes Benz HIL-950 osoitteesta Pykäläkuja 1, Joensuu.
    
Ajoneuvot on siirretty varastoalueelle, joka sijaitsee osoitteessa Telitie 6, Joensuu.

Nouto-osoite
Kuusakoski Oy
Lylykoskentie 35
80130 Joensuu
Avoinna arkisin klo 8-16

Jos varastoalueelle siirrettyä ajoneuvoa ei noudeta 60 päivän kuluessa, ajoneuvo siirtyy kunnan omistukseen. Ajoneuvoa noudettaessa on siirtokustannukset oltava korvattuina ja omistusoikeus ajoneuvoon todistettava.

Lisätietoja    
Joensuun kaupunki/Pysäköinninvalvonta
Riikka Kukkonen
Toimistonhoitaja
puh. 050 564 6472, 050 590 4787 (toimisto)
s-posti: riikka.kukkonen@joensuu.fi , pysakoinninvalvonta@joensuu.fi

« Takaisin